ΕΠΕΙΓΟΝ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΕ ΠΣ Ή ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 17/8/22 έως την Κυριακή 21/8/22 θα υπάρχει η δυνατότητα για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο (ΠΣ ή ΠΕΙΣ) για ένα διδακτικό έτος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από την ΠΕΠΠΣ Αττικής…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση